รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 114 ครั้ง

#รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ของชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน ภายในงาน มีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ทั้งนี้นายชุมพล สุขใส นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้มอบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีชุมชน”ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ชุมชน อีกด้วย ภายในงานมีประธาน/คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชน เข้าร่วม เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ถนนข้างเรือนจำ ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail