พิธีบำเพ็ญกุศลศพ มารดา ดร.สุริยะ แช่มศรีรีตน์ รองปลัดเทศบาลคืนแรก

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง

#เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดกลางใหม่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพนางสมจิตร แช่มศรีรัตน์ อายุ ๙๕ ปี มารดาของ ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ
#มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ เมรุวัดกลางใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail