ประชุมช่างภาพ/สื่อมวลชนเตรียมงานทำบุญตักบาตรในที่ ๓ มิ.ย.๖๑

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง

ประชุมช่างภาพ/สื่อมวลชนเตรียมงานด้านการถ่ายภาพการทำบุญตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมช่างภาพ/สื่อมวลชน เพื่อเตรียมงานด้านการถ่ายภาพการตักบาตรในวันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นี้ เพื่อที่จะนำภาพดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตร ในพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร บริเวณรอบศาลหลักเมืองฯ ในทุกวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยจะเริ่มวันแรกในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนพระจากวัดธรรมบูชาสำนักงาน ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย สื่อมวลชนแขนงต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail