น.สฎ.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองพัฒน์(แดง) ทับทิบทอง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองพัฒน์(แดง) ทับทิบทอง อายุ ๑๐๘ ปี คุณแม่ของนางสมบูรณ์ สุวรรณบุตร อดีตนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และคุณแม่ของนายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สมาคมต่างๆ พร้อมประชาชนเข้าร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก ซึ่งมีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพ ตั้งแต่วันที่ ๑-๙ พฤษภาคม 2561 เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ วัดกลางใหม่ ทั้งนี้ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุวัดกลางใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail