ตลาดมิตรเกษม แหล่งจำหน่ายอาหารยามเย็น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 170 ครั้ง

#ตลาดมิตรเกษมปลอดโฟม ๑๐๐ %
วันนี้ขอพาทุกท่านมายังอีกหนึ่งตลาดยามเย็น ที่มาแล้วอิ่มท้อง อาหารอร่อย แถมราคาประหยัด และเป็นตลาดปลอดโฟม๑๐๐ % นั่นคือ “ตลาดมิตรเกษม” ถือเป็นตลาดโต้รุ่งอีกหนึ่งแห่งในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ที่มีร้านอาหารแผงลอยจำหน่ายอาหารพร้อมที่นั่งรับประทาน สะดวก สะอาด สำหรับมื้อเย็นของหลายครอบครัว และยังมีกิจกรรมการออกกำลังกายช่วงเย็นๆ ของชมรมผู้ประกอบการค้าแผงลอยตลาดมิตรเกษมที่ให้ความสำคัญของสุขภาพร่างกายของพ่อค้าแม่ค้า สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้นแก่ผู้ที่ไปยังตลาดแห่งนี้ได้มากทีเดียว

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ
ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail