งานบำเพ็ญกุศลศพมารดา รองปลัดฯ ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ วัดกลางใหม่ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมนางสมจิตร แช่มศรีรัตน์ อายุ ๙๕ ปี มารดาของ ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ ทับทิมทอง ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วม โดยมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมประชาชนร่วมแสดงความอาลัยจำนวนมาก
มีกำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ เมรุวัดกลางใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail