ขอแสดงความเสียใจ คุณแม่สมจิตร แช่มศรีรัตน์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 133 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีรดน้ำศพ นางสมจิตร แช่มศรีรัตน์ อายุ ๙๕ ปี ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ด้วยโรคชรา #ซึ่งเป็นมารดาของ ดร.สุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ณ วัดกลางใหม่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี #ซึ่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.สำนัก/กอง พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความเสียใจ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

#กำหนดการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ วัดกลางใหม่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี #และกำหนดการฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ ณ เมรุวัดกลางใหม่

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวภูษณิศา ชูนวลศรี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail