เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ (Midnight Songkran)

วันที่ 13 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ๒๐๑๘” (Midnight Songkran) ภายใต้โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ดียิ่งขึ้น พร้อมสืบสานประเพณีไทย ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลมาท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ไอซ์ ศรัณยู (เพลงบุพเพสันนิวาส) และดีเจชื่อดัง ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพี่น้องประชาชนจำนวนมากร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสะพานนริศ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail