“สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดสะพานโค้งร้อยปี”

วันที่ 7 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง

ชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดสะพานโค้งร้อยปี) ขอเชิญชวนร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดสะพานโค้งร้อยปี” โดยพ่อค้าแม่ค้าจะแต่งกายด้วยชุดไทย เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยถือเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและงดงาม เป็นการสนับสนุนโครงการ อุ่นไอรัก ของรัฐบาล ทั้งนี้ได้มีการจัดจุดถ่ายภาพให้กับผู้มายังตลาดสะพานโค้งร้อยปีอีกด้วย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail