สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 13 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงาน “สงกรานต์ อุ่นไอรัก@ตลาดศาลเจ้า” โดยพ่อค้าแม่ค้าชมรมพ่อค้าแม่ค้าแผงลอย (ตลาดศาลเจ้า) แต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค (ออเจ้า) เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยถือเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า งดงาม เป็นการสนับสนุนโครงการ อุ่นไอรัก ของรัฐบาล ทั้งนี้ได้มีการจัดจุดถ่ายภาพให้กับผู้มายังตลาดศาลเจ้า และจุดรำวง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในตลาดอีกด้วย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail