สงกรานต์นี้ รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก

วันที่ 3 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 174 ครั้ง

ภาพอื่นติดตามได้ใน facebook : กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนออเจ้ามาร่วมแต่งกายแบบไทยในวันสงกรานต์ โดยมีนายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รณรงค์ร่วมแต่งกายแบบไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยอันดีงาม ร่วมแต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ทั้งนี้ในวันสงกรานต์ ศุกร์ที่ ๑๓ เมษายนนี้ จะมีขบวนแห่ออกจากสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. แห่รอบเมืองไปยังบริเวณสะพานนริศ มาร่วมแต่งกายแบบไทยในวันสงกรานต์ให้บรรยากาศอบอวนด้วยความเป็นไทย ด้วยกันนะเจ้าคะ ออเจ้า

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail