ร่วมรายการยกโขยงทางช่อง ๓ HD

วันที่ 25 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมรายการยกโขยง ๖ โมงเช้า-อาหารไทย อาหารโลก ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ที่ทางรายการได้นำวัตถุดิบขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาปรุงอาหาร โดยมีนายภัทรภณ โตอุ่น หรือรอน AF5 มาเป็นพิธีกรรายการ และมีเซฟปึง(ลังกาวี) ร่วมทำอาหาร ซึ่งรายการจะออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม เวลา ๖ โมงเช่าทุกวันอาทิตย์ทางช่อง ๓ HD
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail