รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชมรมผู้สูงอายุบึงขุนทะเล

วันที่ 10 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 117 ครั้ง

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชมรมผู้สูงอายุบึงขุนทะเล
#รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชมรมผู้สูงอายุบึงขุนทะเล
นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ ชมรมผู้สูงอายุบึงขุนทะเล เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน ภายในงาน มีกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงกลองยาวของชมรมผู้สูงอายุบึงขุนทะเล เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail