รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก

วันที่ 2 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 225 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนออเจ้า ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทยอันดีงาม รณรงค์แต่งกายแบบไทย เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ในวันสงกรานต์ศุกร์ที่ ๑๓ เมษายนนี้ โดยจะมีขบวนแห่ออกจากสนามหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. แห่รอบเมืองไปยังบริเวณสะพานนริศ มาร่วมแต่งกายแบบไทยในวันสงกรานต์นะเจ้าคะออเจ้า

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail