พิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 3 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 177 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ พร้อมด้วยนางพิพิศน์ วัฒนาวีระชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ เวทีท่าปลาวาฬ และ พิธีเปิดงานกาชาด ณ เวทีร้านนาวากาชาด (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด) โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและกาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อสมโภชและบวงสรวงศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลอดจนจัดหารายได้สมทบทุนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนำไปบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน และส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ การประกวดวงดนตรีจากสถานศึกษาต่างๆ การทำบุญเมือง และการรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๖:๓๐ น. ถึง ๒๑:๐๐ น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
#และวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นพิธีสมโภชศาลหลักเมือง ช่วงเช้า และในวันพุธที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๒:๐๐ น. เป็นออกรางวัลสลากกาชาด ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ท่าปลาวาฬ)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail