พิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 13 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 132 ครั้ง

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดพิธีทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรทำบุญตักบาตร ข้าวสาร – อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันสงกรานต์ (วันขึ้นปีใหม่ไทย) ประจำปี ๒๕๖๑

โดยมีพระคุณพระธรรมวิมลโมลี อสิญาโณ เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถา เนื่องในวันสงกรานต์และอวยพรแก่ประชาชน ต่อจากนั้นจากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี ได้อ่านประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสะพานนริศ

ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นายวงศกร จิ๋วประดิษฐกุล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail