ประมวลภาพสงกรานต์เก๋ไก๋สไตล์อุ่นไอรัก ๖๑

วันที่ 13 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 260 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่นและประเทศชาติ ให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อผู้อาวุโส ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ยั่นยืน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ณ สะพานนริศ โดยมีขบวนแห่สงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไปยังสะพานนริศ พร้อมร่วมสรงน้ำพระและชมการแสดงกิจกรรมต่างๆ
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail