ทดสอบเปิดอุโมงค์น้ำ

วันที่ 11 เมษายน 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดเตรียมสถานที่และทดสอบเปิดอุโมงค์น้ำในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ประหยัดน้ำ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ แต่งกายแบบไทย เก๋ไกสไตล์อุ่นไอรัก พร้อมขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เล่นน้ำ เย็นชุ่มฉ่ำ กับอุโมงค์น้ำ เครื่องเล่นสไลเดอร์ ความยาวกว่า ๒๐ เมตร ณ บริเวณสะพานนริศ
#ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้
-เวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตร
-เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมขบวนแห่สงกรานต์จากสนามหน้าเทศบาลฯ ไปยังสะพานนริศ
-เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีเปิดงาน ประเพณีสงกรานต์ พร้อมชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย
#ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail