พิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 27 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 155 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย พร้อมด้วยนายทรงยศ ยอดดนตรี รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ชุมชน อสม. แกนนำสตรี และชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของพุทธศาสนิกชนโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทั้งนี้ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีพิธีอัญเชิญผ้าห่มขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ขบวนแห่เริ่มจากบริเวณศาลหลักเมือง สู่สถานที่ตั้งพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail