พิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 3 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 140 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทย ให้มีความเป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ยังมีคณะครูโรงเรียนเทศบาล๓ (ตลาดล่าง) หน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากล

งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail