พิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์

วันที่ 27 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีบวงสรวงพระธาตุศรีสุราษฎร์ ณ ลานพระธาตุศรีสุราษฎร์(เขาท่าเพชร) โดยมีนายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี เนื่องในงาน “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ทั้งนี้ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ จะมีพิธีอัญเชิญผ้าขึ้นห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ฯ เริ่มเวลาประมาณ ๑๓.๔๐ น. ขบวนพร้อมกัน ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ไปสู่สถานที่ตั้งพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร)
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail