ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง

 

 

#เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
#ระหว่างวันที่ 12 – 13 เมษายน ณ บริเวณสะพานนริศ

“สงกรานต์เมืองคนดี ประหยัดน้ำ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

โพสต์โดย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี บน 23 มีนาคม 2018

 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ณ บริเวณสะพานนริศ

“สงกรานต์เมืองคนดี ประหยัดน้ำ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์”

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail