ปลัดเทศบาลฯ สนับสนุนสิ่งของงานกาชาด

วันที่ 17 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง

นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมสนับสนุนสิ่งของเนื่องในวันรวมน้ำใจ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบเพื่อนำไปเป็นของรางวัลนาวากาชาด ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒-๑๑ เมษายนนี้ทั้งนี้นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี และเป็นสมาชิกเหล่ากาชาดได้ร่วมประสานงานพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มามอบสิ่งของ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดฯ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail