ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ 28 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 136 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาล กลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยขบวนได้เริ่มเดินออกจากบริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี ไปยังสถานที่ตั้งพระธาตุศรีสุราษฎร์ (เขาท่าเพชร) ทั้งนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมนำหัวหน้าส่วนในจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากหลากหลายอำเภอ ร่วมสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมเป็นการส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ และนางวิยะดา จินาอุ
เนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

[ภาพอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
หัวข้อ ประมวลภาพ พิธีอัญเชิญผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ ประจำปี ๒๕๖๑]

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail