ตั้งแถวรับพวงมาลาพระราชทาน พร้อมเป็นเจ้าภาพร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ

วันที่ 17 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมตั้งแถวรับพวงมาลาพระราชทาน และเป็นเจ้าภาพร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมตั้งแถวรอรับพวงมาลาพระราชทาน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้แทนรับมอบพวงมาลาพระราชทาน และในเวลา ๑๙.๓๐ น. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พร้อมมอบเงินทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพพิพัฒนาภรณ์(ชูชาติ กนฺตวณฺโณ น.ธ.เอก,ปธ.๕) พระราชาคณะชั้นเทพ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง สิริอายุรวม ๗๕ ปี ๕๖ พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้มีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail