ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 296 ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ งานสัตวแพทย์สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี แก่สัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในชุมชนตาปี ชุมชนหน้าค่าย ชุมชนตลาดท่าเรือ และชุมชนวัดไทร ณ. ศาลาการเปรียญวัดไทร เพื่อควบคุมและป้องกันสัตว์ให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับประชาชนที่สนใจต้องการนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถนำสัตว์เลี้ยงไปรับบริการฟรีได้ที่ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(แห่งใหม่) ณ โรงเรียนเทศบาล ๑(เดิม) ตรงข้ามภัตตาคารฉ่ายฮวย
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางสาวศิวาภรณ์ ปีเจริญกิจ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail