เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 139 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมพนักงานเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ทั้งนี้มีตัวแทนจากคณะสงฆ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งการจัดงานแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดและส่งเสริมให้เขาท่าเพชรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มี.ค. ๒๕๖๑ นี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail