ร่วมงาน “Dragon In Love Live Music Valantine Day”

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 125 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมชมงาน “Dragon In Love Live Music Valantine Day”

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมชมงาน“Dragon In Love Live Music Valantine Day” ซึ่งภายในงาน มีการประดับประดาไฟรูปมังกรตัวใหญ่ ชมไฟโคมแดงจีนหลากหลายขนาด และการตกแต่งไฟแบบต่างๆ ถือเป็นการเนรมิตเมืองสุราษฎร์ธานีให้เป็นเมืองแห่งความสุข สว่างสไหว อีกทั้งชมการแสดงดนตรีสดจากนักร้องเสียงคุณภาพที่มาถ่ายทอดบทเพลงรักหวานซึ้ง เพื่อให้พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวได้ร่วมชม ทั้งถ่ายภาพสวยๆ ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน และวันแห่งความรัก ณ บริเวณสะพานนริศ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail