การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗ จัดวันที่ ๙-๑๗ มี.ค.

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง

การแถลงข่าวงานสุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘ ครั้งที่ ๑๗ จัดงานระหว่าง ๙-๑๗ มีนาคมนี้
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ ภายใต้ธีมงาน “อัศจรรย์อาหารทะเลใต้ SEAFOOD CITY OF THAILAND”

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการแถลงข่าว ซึ่งหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พาณิชย์จังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี และผู้เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความพร้อมการจัดงาน และเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งนี้งาน “สุราษฎร์ฟู้ดแฟร์ ๒๐๑๘” ครั้งที่ ๑๗ กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail