รับมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 4 มกราคม 2561 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 292 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย รายการ “ประเพณีแข่งเรือข้ามปี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย รายการ “ประเพณีแข่งเรือข้ามปี” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ประเภทเรือยาวขุด ๓๐ ฝีพาย ณ แม่น้ำปากพนัง อำเภอเชียงใหญ่ จ.นครราชศรีมา จากนายทิวา กุฏอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของชาวสุราษฎร์ธานี ที่เรือของเทศบาลนครสุราษฎร์ (สุราษฎร์ธานี) ได้รับรางวัลในครั้งนี้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail