พิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี

วันที่ 1 มกราคม 2561 โดย ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล
เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี2562 มีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และมีพระสงฆ์ปาฐกถาธรรม โดยพระอาจารย์เณร สันต์ทศ ชลายนาวัณน์ จากวัดโคกเนียน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคล แทนการละเล่น หรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น โดยร่วมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ร่วมกันลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกาย วาจา ใจ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และต้อนรับปีใหม่ด้วยชีวิตที่ดีงาม ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี
ภาพข่าวและเนื้อหาข่าว โดย นางวิยะดา จินาอุ

ภาพข่าวอื่นๆ ติดตามได้ที่ facebook: นครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail