ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 157 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธาน ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สุุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อให้เด็กได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นการเสริมประสบการณ์และสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นในตัวเด็กและครูผู้ฝึกซ้อม เป็นการเสริมแรงเด็กและครูให้มีขวัญกำลังใจในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ซึ่งการแข่งขันจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ค – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail