ประชุมแก้ไข และช่วยเหลือน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เรียกประชุมพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมแก้ไข และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลอย่างเร่งด่วน เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่เก็บขยะที่อุดตันบริเวณท่อระบายน้ำ ณ หมู่บ้านการเคหะ เพื่อบรรเทาสถานการณ์เบื้องต้น สำหรับในพื้นที่อื่น ๆ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อยู่ในขณะนี้ หากพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ แจ้งปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ที่ นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โทร.๐๘ ๑๙๕๘ ๔๓๔๓ หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร.๐ ๗๗๒๗ ๒๔๐๐ หรือ ๐ ๗๗๒๗ ๗๐๗๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail