เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร