เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร