ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร