ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร