กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ตัวรถชนิด 6 ล้อ จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสาร