กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (วัดกลางใหม่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร