กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถถนนวัดกลางใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร