กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่ิิอนไขการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร