กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย ซอยระหว่างซอย 29 กับ 31 (ข้างบ้านเลขที่ 97) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร