กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์ 22 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร