กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนอำเภอ ตั้งแต่สี่แยก ร.พ.ช ถึงสะพานข้ามคลองมะขามเตี้ย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร