กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 4 และงวดที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร