กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 4,5

ดาวน์โหลดเอกสาร