กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนวัดโพธิ์ 2 ด้วยวิธีการทางอิิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร