กำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) (บริเวณพรุคลองควาย) งวดที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร