กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม ข้างร้านข้าวคลุกกะปิ แยกขวา 1 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร