กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง7 (ชุมชนบางใหญ่) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร